Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju

Konferencja

Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
Sprawdzone metody korekty zachowań, algorytmy postępowania, sposoby monitorowania zmian

04.12.2017, Lublin, Budynek NOT, ul. M. C. Skłodowskiej 3

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która jest organizowana wspólnie z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Jej treść odzwierciedla współczesny stan wiedzy medycznej i praktyki CBT oraz osadzona jest w aktualnym stanie prawnym.

Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu metody postępowania, które sami sprawdziliśmy i stosujemy, a uczestnikom przekażemy bogaty pakiet materiałów w postaci prezentacji, algorytmów postępowania, gotowych kontraktów trójstronnych, ćwiczeń dla dzieci i ich rodziców, kwestionariuszy diagnostycznych, którymi możecie Państwo oszacować ryzyko choroby czy samobójstwa. Udostępnimy też Państwu aplikację Zaradny kot w akcji ®, która ułatwia zajęcia z dziećmi oraz autorski program komputerowy do ćwiczenia percepcji słuchowej i koncentracji.

Warto podkreślić, że konferencja ma swoje rozwinięcie w postaci 30 godzinnego kursu uprawniającego do tytułu socjoterapeuty poznawczo-behawioralnego, który jest organizowany przez NODN Centrum Rozwoju wyjazdowo oraz stacjonarnie. Uczestnicy konferencji będą mieli zaliczone 5 godzin dydaktycznych tego kursu. Więcej informacji o kursie można znaleźć TUTAJ

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i RodzinPartnerzy:

Szczegółowy program konferencji


Formularz zgłoszenia w formie elektronicznejW programie:

lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Sprawdzone metody pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera, padaczką, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jak te zaburzenia wpływają na funkcjonowanie dziecka w szkole?


dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Zaburzenia psychiczne u dzieci – wpływ na ich funkcjonowanie w szkole – ADHD, zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze, depresja, zaburzenia lękowe.


mgr Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk

Jak behawioralnie zmieniać zachowania dzieci w szkole? Monitorowanie zmian – metody projekcyjne i kwestionariuszowe.


Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji

Wpływ zachowania dziewcząt na agresję wśród chłopców – punkt widzenia policjanta


sędzia Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
wizytator d/s rodzinnych i nieletnich, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku niebezpiecznego zachowania ucznia na terenie szkoły. (wykład satelitarny)

Copyright Nazwa.pl